Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/20/2016
Číslo materiálu: 12.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle této tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

Ulice č.p./č.o.

k. ú.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

28. pluku

880/34

Vršovice

880/14

sklad

1.PP

19,50

141 140

386 000

*******

*******

Bulharská

715/39

Vršovice

 

715/10

výtvarný ateliér

1.PP

79,06

730 020

1 060 431

*******

*******

Na Spojce

731/1

Vršovice

 

731/32

obchod s vínem,

vinotéka,

pojišťovací kancelář

1.NP

119,92

1 930 820

3 088 475

MSA 4, s.r.o.

Ondřej Zvěřina

24793191

 

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.   zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím uchazečům k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 2. 2016

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 3. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-119392/2015

Zpět na začátek usnesení