Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/19/2016
Číslo materiálu: 12.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, dle tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

Ulice č. p./č. o.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Záběhlická

1728/75

1728/27

cafe sauna-relax

1.NP

94,48

2 268 080

3 123 001

*******

*******

Ruská 460/18

460/20

provozovna

1.NP

215,50

2 682 650

5 894 141

Czech Business Properties, s.r.o.

247 00 614

Ruská 460/18

460/21

sklad

1.PP

12,55

121 250

303 000

*******

*******

 

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.   zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím uchazečům k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 24. 3. 2016

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 27. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-100636/2015

Zpět na začátek usnesení