Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10.

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/16/2016
Číslo materiálu: 7.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

 

Ulice

č. p.

č. o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

28. pluku

583

47

583/09

2+1

1 577 000

2 805 000

*******

*******

Bělocerkevská

584

25

584/01

2+1

1 501 000

2 210 000

*******

*******

Bělocerkevská

584

25

584/11

2+1

1 564 000

2 925 973

BROVA, spol. s r.o.

25723014

Bělocerkevská

584

25

584/14

1+1

1 282 000

2 280 000

*******

*******

Bělocerkevská

584

25

584/07

2+1

1 632 000

2 899 137

*******

*******

Bulharská

734

28

734/12

1+1

1 227 000

2 359 683

*******

*******

 

 

 

- 2 -

 

 

Francouzská

465

64

465/08

1+1

1 388 000

1 980 000

*******

*******

Holandská

1008

13

1008/16

1+1

1 244 000

2 275 000

*******

*******

Holandská

755

19

755/03

1+1

1 252 000

2 355 000

*******

*******

Na Hroudě

1861

63

1861/6

2+1

1 601 000

2 905 157

*******

*******

V Olšinách

1069

15

1069/13

1+0

782 000

1 531 867

*******

*******

Mrštíkova

2461

5

2461/10

1+1

1 437 000

2 257 000

*******

*******

Ruská

566

26

566/02

2+1

1 878 000

3 575 000

*******

*******

Holandská

359

34

359/07

1+0

595 000

1 320 666

*******

*******

Nad Olšinami

2462

11

2462/10

2+1

1 704 000

2 715 000

*******

*******

 

 

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-124859/2015

Zpět na začátek usnesení