Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 9.

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/15/2016
Číslo materiálu: 7.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 9.

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 9., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 9., dle této tabulky:

 

 

Ulice

č. p.

č. o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Černomořská

371

16

371/01

2+1

900 000

2 217 978

*******

*******

Černomořská

371

16

371/02

1+1

471 000

1 380 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Černomořská

371

16

371/04

1+1

921 000

1 450 000

*******

*******

Černomořská

371

16

371/05

1+1

846 000

1 335 000

*******

*******

Elektrárenská

91

6

91/11

1+1

935 000

1 915 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Elektrárenská

92

10

92/1

1+1

1 630 000

2 310 000

*******

*******

 

 

 

- 2 -

 

 

Kubánské náměstí

1292

24

1292/12

2+1

1 540 000

2 700 000

*******

*******

Kubánské náměstí

1291

25

1291/9

3+kk

1 905 000

2 650 000

*******

*******

Nad Vršovskou horou

980

1

980/2

2+1

1 527 000

2 040 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Sevastopolská

337

11

337/1

1+1

1 142 000

1 530 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Sevastopolská

337

11

337/4

1+1

580 000

965 000

*******

*******

Sevastopolská

337

11

337/5

2+1

940 000

1 630 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Sevastopolská

337

11

337/6

1+1

539 000

1 905 000

*******

*******

Sevastopolská

337

11

337/12

1+0

519 000

1 230 000

*******

*******

Sevastopolská

337

11

337/13

1+0

516 000

1 160 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

 

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 3. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-107894/2015

Zpět na začátek usnesení