Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11.

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/17/2016
Číslo materiálu: 7.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Ulice

č. p.

č. o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Záběhlická

1728

75

1728/04

1+1

1 194 000

1 394 000

VILA JULIETTA, s.r.o.

27594149

Jakutská

1195

1

1195/15

3+1

2 013 000

3 650 000

*******

*******

Vladivostocká

740

3

740/06

2+1

1 454 000

2 505 000

*******

*******

Jakutská

1197

5

1197/02

2+1

1 390 000

1 755 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

Limuzská

1012

6

1012/06

2+1

1 933 000

2 613 000

*******

*******

Jerevanská

1067

1

1067/05

3+1

2 149 000

3 840 000

*******

*******

Limuzská

1012

6

1012/05

1+1

1 160 000

1 600 000

*******

*******

Černokostelecká

918

16

918/13

1+1

1 102 000

2 265 000

*******

*******

Na Louži

1308

23

1308/7

2+1

1 090 000

2 665 000

*******

*******

Záběhlická

1749

39

1749/15

1+0

860 000

1 185 000

*******

*******

Vladivostocká

1293

19

1293/13

2+1

1 802 000

2 915 000

*******

*******

Kubánské náměstí

1291

25

1291/14

1+1

1 303 000

2 310 000

*******

*******

Na Louži

1027

12

1027/6

1+0

1 062 000

1 407 000

VILA JULIETTA, s.r.o.

27594149

Jakutská

1202

15

1202/01

1+1

1 168 000

2 150 000

*******

*******

Jakutská

1198

7

1198/14

2+1

1 543 000

2 820 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

1.  RaděMČPraha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-124872/2015

Zpět na začátek usnesení