Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8.

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/14/2016
Číslo materiálu: 7.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8., dle této tabulky:

 

 

Ulice

č. p.

č. o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Bajkalská

1193

20

1193/10

1+1

1 075 000

2 046 432

*******

*******

Bajkalská

1193

20

1193/14

1+1

1 183 000

2 105 001

*******

*******

Jakutská

422

6

422/17

1+1

1 351 000

2 528 456

*******

*******

Jakutská

1199

9

1199/06

2+1

1 457 000

3 020 000

*******

*******

 

 

 

- 2 -

 

 

Jakutská

1199

9

1199/02

1+1

1 066 000

2 125 000

*******

*******

Jakutská

1198

7

1198/09

2+1

1 386 000

3 005 500

*******

*******

Jakutská

1199

9

1199/03

1+0

1 039 000

1 997 457

*******

*******

Jerevanská

1160

16

1160/19

2+1

1 483 000

2 985 000

*******

*******

Jerevanská

1066

3

1066/09

2+1

2 099 000

3 100 000

*******

*******

Jerevanská

1065

5

1065/18

1+0

607 000

1 235 000

*******

*******

K Louži

829

10

829/22

1+0

802 000

1 610 000

*******

*******

K Louži

829

10

829/25

1+0

925 000

1 560 555

*******

*******

Krátká

684

14

684/09

2+1

1 547 000

3 065 000

*******

*******

Krátká

686

16

686/07

1+0

1 036 000

1 794 220

*******

*******

Litevská

1282

1

1282/08

1+1

1 395 000

2 195 000

*******

*******

 

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 2. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-102937/2015

Zpět na začátek usnesení