Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1.

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/13/2016
Číslo materiálu: 6.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 1824/06 v domě Průběžná 1824/59, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 v části II. řádek čtvrtý

 

Ulice

č. p.

č. o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Průběžná

1824

59

1824/06

3+1

1.790.000

2.923.524

*******

*******

 

 

 

 

- 2-

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. vyhlásit opakované výběrové řízení na volnou bytovou jednotku č. 1824/06 v domě Průběžná 1824/59, Praha 10, formou elektronické aukce   

 

Termín: 31. 3. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-107883/2015

Zpět na začátek usnesení