Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/9/2016
Číslo materiálu: 5.5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 v bodě I.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 620, k. ú. Vršovice, v ul. Bulharská, č. o. 6, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

620/01

502 958

*******

*******

620/02

568 108

*******

*******

620/03

624 137

*******

*******

 

 

*******

*******

620/04

525 109

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

620/05

770 073

*******

*******

620/06

693 196

*******

*******

620/07

525 109

*******

*******

620/08

805 254

*******

*******

 

 

*******

*******

620/09

658 015

*******

*******

 

 

*******

*******

620/10

525 109

*******

*******

620/11

805 254

*******

*******

             

 

*******

*******

620/12

658 015

*******

*******

 

 

*******

*******

620/13

525 109

*******

*******

620/14

770 073

*******

*******

 

 

*******

*******

620/15

693 196

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-097322/2015

Zpět na začátek usnesení