Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/10/2016
Číslo materiálu: 5.6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení č. 18/15/2013 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 6. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, a to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

*******

*******

829/1

693 820

*******

*******

829/2

439 010

*******

*******

829/3

699 960

*******

*******

829/4

463 570

*******

*******

829/5

419 055

*******

*******

 -

-

 

- 2 -

 

 

*******

*******

829/6

405 240

*******

*******

829/7

701 495

*******

*******

829/8

463 570

*******

*******

829/10

417 520

*******

*******

829/11

701 495

*******

*******

829/12

457 430

*******

*******

 -

-

*******

*******

829/13

415 985

*******

*******

829/14

419 055

*******

*******

829/15

726 055

*******

*******

829/16

480 455

*******

*******

829/17

449 755

*******

*******

829/18

445 150

*******

*******

829/19

732 195

*******

*******

829/20

475 850

*******

*******

 -

-

*******

*******

829/21

419 055

*******

*******

829/22

383 443

*******

*******

829/24

399 714

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-096956/2015

Zpět na začátek usnesení