Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1264, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/6/2016
Číslo materiálu: 5.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 v bodě I.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, v domě č. p. 1264 v ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 1942/2, 1942/3, 1942/4, 1942/5, 1954/1, 1955, vše v k. ú. Vršovice, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

 

 

Kupující

 

 

 

Narozen (a)

Číslo prodávané jednotky dle Prohlášení vlastníka

 

Kupní cena prodávané jednotky           Kč

*******

*******

*******

1264/01

823 675

*******

*******

*******

1264/02

560 831

*******

*******

*******

1264/03

393 545

*******

*******

*******

1264/05

585 623

*******

*******

*******

1264/07

789 376

*******

*******

*******

1264/09

585 623

*******

*******

*******

1264/10

306 893

*******

*******

*******

1264/11

789 376

*******

*******

*******

1264/12

796 236

*******

*******

*******

1264/14

306 893

*******

*******

*******

1264/15

789 376

*******

*******

*******

1264/16

914 179

*******

*******

*******

*******

*******

*******

1264/17

585 623

*******

*******

*******

1264/19

789 376

*******

*******

*******

1264/20

749 540

*******

*******

*******

1264/23

761 575

*******

*******

*******

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-112915/2015

Zpět na začátek usnesení