Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/22/2015
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k revokaci usnesení ZMČ č. 5/21/2015 ke zřízení výboru pro řešení nejvhodnějšího systému řešení komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  ruší

usnesení ZMČ č. 5/21/2015 ke zřízení výboru pro řešení nejvhodnějšího systému řešení komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 a stanovení počtu jeho členů na 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      ---

Zpět na začátek usnesení