Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/40/2015
Číslo materiálu: 31
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703 a jejích dceřiných společností, včetně plánu činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, PhD., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-088634/2015

Zpět na začátek usnesení