Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/21/2015
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

ke zřízení výboru pro řešení nejvhodnějšího systému řešení komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zřizuje

výbor pro řešení nejvhodnějšího systému řešení komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10

 

II. stanovuje

počet členů výboru na 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Richter, člen ZMČ

Číslo tisku:      ---

Zpět na začátek usnesení