Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/20/2015
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

  1. ukončení vydávání novin „PRAHA 10“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. ukončení smlouvy o dílo na zpracování, tisk a distribuci novin „PRAHA 10“, uzavřené dne 23. 9. 2005 se společností Strategic Consulting, s. r. o., se sídlem Pod Rapidem 10, Praha 10 – Vinohrady, IČO: 257 92 920 k nejbližšímu možnému termínu

 

II. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    ukončit smlouvu o dílo na zpracování, tisk a distribuci novin „PRAHA 10“, uzavřené dne 23. 9. 2005 se společností Strategic Consulting, s. r. o., k nejbližšímu možnému termínu

Kontrolní termín: 31. 12. 2015

 

1.2.    předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 informaci o způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Radmila Kleslová, starostka

Číslo tisku:      P10-090550/2015

Zpět na začátek usnesení