Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/23/2015
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o výsledcích projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/9/2015 ze dne 27. 3. 2015 ve Finančním výboru ZMČ Praha 10 (dále jen FiV) a Komisi majetkové a nebytových prostor Rady MČ Praha 10 (dále jen KMN), dle důvodové zprávy předloženého materiálu a zápisů z jednání FiV a KMN ze dne 29. 6. 2015 a 2. 9. 2015

 

II. schvaluje

prodloužení termínu uloženého v bodě II./1.2. usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/36/2015 ze dne 22. 6. 2015 k informaci o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN do 15. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Ivana Cabrnochová, uvolněná členka Rady

Číslo tisku:     P10-095834/2015

                        P10-091159/2015

Zpět na začátek usnesení