Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/10/2015
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o zahájení restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

  1. s ukončením mandátních smluv na správu bytových domů ve správě městské části Praha 10 uzavřených se společnostmi SF CENTRA, a. s., AUSTIS správa, s. r.o., a PMC Facility, a. s., výpovědí dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s ukončením mandátních smluv na správu nemovitého majetku MČ Praha 10 uzavřených se společností IKON, spol. s r. o., výpovědí dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  3. se zadáním veřejné zakázky „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ dle důvodové zprávy předložené materiálu
  4. s předáním správy části nemovitého majetku svěřeného MČ Praha 10, který se doposud nachází ve správě správní firmy IKON, spol. s r. o., (budova ÚMČ Praha 10 a detašovaná pracoviště, objekty základních a mateřských škol a další objekty mimo bytové domy) do správy společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., za podmínek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá 

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    informovat Zastupitelstvo MČ Praha 10 o realizaci restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10

 

Kontrolní termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Petr David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-095929/2015

                        P10-095836/2015

                        P10-093208/2015

Zpět na začátek usnesení