Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – chodníkový program

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/4/2015
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 14.500 tis. Kč na hlavní město Praha pro TSK - chodníkový program

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit převod finančních prostředků ve výši 14.500 tis. Kč na hlavní město Praha pro TSK – chodníkový program

                                                                                              Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-089854/2015

Zpět na začátek usnesení