Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK - rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/3/2015
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 5.500 tis. Kč na hlavní město Praha pro TSK - rekonstrukce tramvajové trati Průběžná

 

II.  ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit převod finančních prostředků ve výši 5.500 tis. Kč na hlavní město Praha pro TSK – rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná

 

                                                                                             Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-090125/2015

Zpět na začátek usnesení