Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 122 v k. ú. Malešice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/23/2015
Číslo materiálu: 14.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 122 v k. ú. Malešice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. prodej pozemků v k. ú. Malešice, parc. č.:
 • 806/153  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/154  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/155  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/156  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/157  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/158  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/642  související plocha
 • 806/643  související plocha
 • 806/644  související plocha
 • 806/645  související plocha
 • 806/646  související plocha
 • 806/647  související plocha
 • 806/648  související plocha
 • 806/649  související plocha
 • 806/650  související plocha
 • 806/651  související plocha
 • 806/652  související plocha
 • 806/666  související plocha

vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice, za celkovou kupní cenu 4 034 000,- Kč

 

 

- 2 -

 

 

 1.  uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Malešice, parc. č.:
 • 806/153  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/154  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/155  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/156  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/157  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/158  zastavěná plocha a nádvoří
 • 806/642  související plocha
 • 806/643  související plocha
 • 806/644  související plocha
 • 806/645  související plocha
 • 806/646  související plocha
 • 806/647  související plocha
 • 806/648  související plocha
 • 806/649  související plocha
 • 806/650  související plocha
 • 806/651  související plocha
 • 806/652  související plocha
 • 806/666  související plocha

vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice, za celkovou kupní cenu 4 034 000,- Kč

 

II. ukládá

                         1.  Radě MČ Praha 10

1.1. informovat vlastníky jednotek zapsaných na LV č. 763 vedeném pro k. ú. Malešice, o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

           

                                                                                             Termín: 31. 8. 2015

 

1.2. předložit vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763 vedeném pro k. ú. Malešice, návrhy kupních smluv na převod pozemků dle bodu I. b) tohoto usnesení

                                                                                             

Termín: 31. 10. 2015

 

                         2.  Mgr. Eksteinovi, vedoucímu OMP

2.1. zajistit podepsání kupních smluv na prodej pozemků dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-055807/2015

Zpět na začátek usnesení