Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/22/2015
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

záměr prodeje nebytových jednotek, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky v souladu se Zásadami pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek), ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit přípravu a průběh jednotlivých výběrových řízení na prodej nebytových jednotek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu, dle bodu I. tohoto usnesení

            Kontrolní termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-056402/2015

Zpět na začátek usnesení