Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/21/2015
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, dle této tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

Ulice č. p./č. o.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

Plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Kubánské náměstí 1269/8

1269/49

restaurace

1.NP

162

4 501 110

4 523 000

Levné ubytování v Praze, s. r. o.

279 27 083

Uzbecká 1463/1

1463/329

prodejna

2.NP

94,44

1 433 160

1 453 000

Levné ubytování v Praze, s. r. o.

279 27 083

Holandská 1050/48

1050/24

kanceláře

1.NP

44

578 940

1 222 000

*******

18.5.1984

Záběhlická 1728/75

1728/26

výukové centrum znakového jazyka

1.NP

47,90

626 160

838 298

Czech Business Properties, s. r. o.

247 00 614

Záběhlická 1728/75

1728/25

učebna

1.NP

20

233 200

350 020

Czech Business Properties, s.r.o.

247 00 614

Kralická 832/12

832/09

sklad

1.PP

17

109 990

109 990

ALFEST, s. r. o.

272 48 143

Vršovická 1462/66

1462/318

kancelář

4.NP

66,50

1 641 930

1 641 931

SOFTMARKET, spol. s r.o.

448 50 719

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1  uzavřít kupní smlouvy na prodej nebytových bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-055861/2015

Zpět na začátek usnesení