Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěných na pozemcích 1033/1 a 1033/31, k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/20/2015
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěným na pozemcích 1033/1 - 1033/31, k. ú. Vršovice

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.      schvaluje

  1. zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěným na pozemcích 1033/1 - 1033/31, k. ú. Vršovice, a to šestého řádku tabulky přílohy č. 1 usnesení (směnitel č. 1 *******)
  2. uzavření smlouvy na směnu garáže v ul. Sámova za spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce č. 1464/340 v domě č. p. 1464, k. ú. Vršovice, se kterým je spojeno právo využívat určené parkovací stání, dle této specifikace:

 

Předmět směny č. 1 - garáž v ul. Sámova

Předmět směny č. 2 - spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce

1464/340, k. ú. Vršovice

Směnitel č.1:

 

Číslo pozemku v k. ú. Vršovice, na kterém je garáž (bez č. p./č.e.) umístěna

Směnitel č. 2

Velikost podílu

id.

Číslo parkovacího stání, související se spoluvlastnickým podílem

manželé

*******

nar. dne  *******

bytem *******

*******

nar. dne *******

bytem *******

1033/24

MČ Praha 10

204/18869

136

 

 

 

- 2 -

 

 

 

II.    ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít směnnou smlouvu dle bodu I./b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2015

 

1.2. uzavřít směnnou smlouvu se směnitelem č. 1 pí *******dle osmého řádku tabulky přílohy č. 1 usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěným na pozemcích 1033/1 - 1033/31, k. ú. Vršovice

 

Termín: 30. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-058426/2015

Zpět na začátek usnesení