Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/19/2015
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

      část usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 v bodě I. a), I. e), I. h), I. i) a I. m)

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014

 

Adresa

k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Podlaží

Plocha v m2

Poslední využití

Uchazeč

Min. cena v Kč dle znaleckého posudku

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Holandská 115/18

Vršovice

115/10

samostat-ný objekt ve dvoře

63,30

sklad

POSTR, s. r. o.

286 670

901 000

Minská 775/4

Vršovice

775/23

1.PP

55,40

ateliér

Czech Business Properties, s. r. o.

683 250

1 008 280

 

 

 

- 2 -

 

Minská 775/4

Vršovice

775/24

1.PP

50,90

sklad, ateliér

Czech Business Properties, s. r. o.

587 420

839 850

Baškirská 1404/1

Vršovice

1404/130

1.NP

32,48

ateliér

E.P.S. Technology, a. s.

473 620

505 000

Baškirská 1408/9

Vršovice

1408/137

1.NP

79,42

18,40

kancelář

*******

1 503 180

1 550 180

Uzbecká 1463/1

Vršovice

1463/330

2.NP

54,60

sklad

POSTR, s. r. o.

807 960

1 001 000

Vršovická 1461/64

Vršovice

1461/298

5.NP

76,26

středisko zpracovatelské činnosti

E.P.S. Technology, a. s.

1 591 340

1 651 000

Vršovická 1461/64

Vršovice

1461/304

8.NP

76,31

kancelář

E.P.S. Technology, a. s.

1 610 780

1 705 000

Kišiněvská 794/8

Vršovice

794/01

1.NP

40,60

kancelář

*******

537 470

652 000

Holandská 1050/48

Vršovice

1050/22

1.PP

56,00

kancelář

TRUST 17, s. r. o.

(oprávněný nájemce)

760 820

765 000

Holandská 1050/48

Vršovice

1050/21

1.PP

56,00

kancelář

TRUST 17, s. r. o.

(oprávněný nájemce)

780 985

781 000

Oblouková 758/19

Vršovice

758/12

1.PP

31,50

klubovna

E.P.S. Technology, a. s.

320 550

451 000

Oblouková 758/19

Vršovice

758/11

2.PP

17,30

mandl

*******

182 730

183 000

Ruská 709/78

Vršovice

709/11

2.PP

42,60

ateliér

Czech Business Properties, s. r. o.

662 340

702 900

Ruská 710/80

Vršovice

710/11

1.NP

48,50

ateliér

Czech Business Properties, s. r. o.

799 070

873 000

Černomořská 371/16

Vršovice

371/11

1.NP

14,00

sklad

*******

106 260

106 260

 

 

 

- 3 -

 

Černomořská 371/16

Vršovice

371/12

samostatný objekt ve dvoře

40,20

ateliér

TRUST 17, s. r. o.

(oprávněný nájemce)

587 500

588 000

Černomořská 371/16

Vršovice

371/10

5.NP

50,60

ateliér

TRUST 17, s. r. o.

(oprávněný nájemce)

229 160

230 000

Žitomírská 742/22

Vršovice

742/27

1.PP

80,60

provozovna

*******

1 067 110

1 462 000

Žitomírská 743/24

Vršovice

743/16

1.PP

72,10

ateliér

Czech Business Properties, s. r. o.

1 249 720

1 261 750

Vršovická 1462/66

Vršovice

1462/341

1.PP

33,30

garáž-vrátnice

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 (oprávněný nájemce)

192 510

192 510

Kubánské náměstí 1268/9

Vršovice

1268/48

1.NP

181,80

kavárna

*******

3 373 900

4 012 000

Kubánské náměstí 1271/5

Vršovice

1271/61

1.NP

79,00

oční optika

*******

1 886 060

2 000 100

 

 

 

b)  prodej nebytové jednotky č. 115/10, v domě Holandská 115/18, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti POSTR, s. r. o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Nad Kotlaskou I, č. event. 240, IČ 241 46 790, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 901 000 Kč

 

c)  prodej nebytové jednotky č. 775/23, v domě Minská 775/4, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1- Nové Město, IČ 247 00 614, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 008 280 Kč

 

d)  prodej nebytové jednotky č. 775/24, v domě Minská 775/4, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1- Nové Město, IČ 247 00 614, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 839 850 Kč

 

 

 

- 4 -

 

e)  prodej nebytové jednotky č. 1404/130, v domě Baškirská 1404/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti E.P.S. Technology, a. s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Lannova 2061/8, IČ 281 60 525, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 505 000 Kč

 

f)  prodej nebytové jednotky č. 1408/137, v domě Baškirská 1408/9, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči paní *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 550 180 Kč

 

g)  prodej nebytové jednotky č. 1463/330, v domě Uzbecká 1463/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti POSTR, s. r. o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Nad Kotlaskou I č. event. 240, IČ 241 46 790, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 001 000 Kč

 

h)  prodej nebytové jednotky č. 1461/298, v domě Baškirská 1461/64, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti E.P.S. Technology, a. s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Lannova 2061/8, IČ 281 60 525, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 651 000 Kč

 

i)  prodej nebytové jednotky č. 1461/304, v domě Vršovická 1461/64, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti E.P.S. Technology, a. s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Lannova 2061/8, IČ 281 60 525, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 705 000 Kč

 

j)  prodej nebytové jednotky č. 794/01, v domě Kišiněvská 794/8, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 652 000 Kč

 

k)  prodej nebytové jednotky č. 1050/22, v domě Holandská 1050/48, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti TRUST 17, s. r. o., se sídlem Plavínová 658, Radošovice, 251 01 Říčany, IČ 290 55 539, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 765 000 Kč

 

l)  prodej nebytové jednotky č. 1050/21, v domě Holandská 1050/48, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti TRUST 17, s. r. o., se sídlem Plavínová 658, Radošovice, 251 01 Říčany, IČ 290 55 539, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 781 000 Kč

- 5 -

 

 

m)  prodej nebytové jednotky č. 758/12, v domě Oblouková 758/19, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti E.P.S. Technology, a. s., se sídlem Praha 1- Nové Město, Lannova 2061/8, IČ 281 60 525, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 451 000 Kč

 

n)  prodej nebytové jednotky č. 758/11, v domě Oblouková 758/19, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 183 000 Kč

 

o)  prodej nebytové jednotky č. 709/11, v domě Ruská 709/78, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1- Nové Město, IČ 247 00 614, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 702 900 Kč

 

p)  prodej nebytové jednotky č. 710/11, v domě Ruská 710/80, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1- Nové Město, IČ 247 00 614, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 873 000 Kč

 

q)  prodej nebytové jednotky č. 371/11, v domě Černomořská 371/16, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 106 260 Kč

 

r)  prodej nebytové jednotky č. 371/12, v domě Černomořská 371/16, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti TRUST 17, s. r. o., se sídlem Plavínová 658, Radošovice, 251 01 Říčany, IČ 290 55 539, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 588 000 Kč

 

s)  prodej nebytové jednotky č. 371/10, v domě Černomořská 371/16, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti TRUST 17, s. r. o., se sídlem Plavínová 658, Radošovice, 251 01 Říčany, IČ 290 55 539, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 230 000 Kč

 

t)  prodej nebytové jednotky č. 742/27, v domě Žitomírská 742/22, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 462 000 Kč

- 6 -

 

 

u)  prodej nebytové jednotky č. 743/16, v domě Žitomírská 743/24, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1- Nové Město, IČ 247 00 614, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 1 261 750 Kč

 

v)  prodej nebytové jednotky č. 1462/341, v domě Vršovická 1462/66, k. ú. Vršovice, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, se sídlem Vršovická 1461/64, Praha 10, IČ 290 21 651, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 192 510 Kč

 

w) prodej nebytové jednotky č. 1268/48, v domě Kubánské náměstí 1268/9, k. ú. Vršovice, Praha 10 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 4 012 000 Kč

 

x)  prodej nebytové jednotky č. 1271/61, v domě Kubánské náměstí 1271/5, k. ú. Vršovice, Praha 10 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemcích souvisejících s domem, a to vítěznému uchazeči panu *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 2 000 100 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 7 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-050708/2015

Zpět na začátek usnesení