Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011 k návrhu na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 2798/61 a č. 2798/64, ulice Želivecká 2798/30, Praha 10, oprávněnému nájemci

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/18/2015
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011 k návrhu na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 2798/61 a č. 2798/64, budova č. p. 2798, ulice Želivecká, č. o. 30, Praha 10, k. ú. Záběhlice, oprávněnému nájemci

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

   usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

                              

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph. D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-055681/2015

Zpět na začátek usnesení