Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 1 – 3/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/17/2015
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě městské části Praha 10

1.1 zajistit zpracování a vystavení dokladů pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu a její vyplacení žadatelům schváleným v bodu I. tohoto usnesení

                                                                                                  

                                                                                            Termín: 31. 7. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-056037/2015

Zpět na začátek usnesení