Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1140, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 32, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/11/2015
Číslo materiálu: 5.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10


I.  zrušuje

 část usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 v bodě I.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1140, k. ú. Strašnice, v ul. Nad Primaskou, č. o. 32, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena v Kč

*******

*******

1140/2

616 716,-

*******

*******

1140/1

934 797,-  

*******

*******

-

-

*******

*******

1140/3

925 074,-  

*******

*******

1140/4

669 498,-  

*******

*******

1140/5

620 883,-  

*******

*******

1140/6

925 074,-  

*******

*******

1140/7

669 498,-  

*******

*******

1140/8

620 883,-  

*******

*******

1140/10

701 445,-  

*******

*******

1140/11

662 553,-  

*******

*******

1140/13

1 170 927,-  

*******

*******

1140/14

620 883,-  

*******

*******

-

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-036510/2015

Zpět na začátek usnesení