Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/67/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/12/2015
Číslo materiálu: 5.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

     část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/67/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě I.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

*******

*******

981/01

587 861

*******

*******

981/02

510 895

*******

*******

 

 

*******

*******

981/03

591 842

*******

*******

981/04

398 100

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

981/05

776 295

*******

*******

 

 

*******

*******

981/06

659 519

*******

*******

 

 

*******

*******

981/07

522 838

*******

*******

981/08

563 975

*******

*******

981/09

561 321

*******

*******

981/10

785 584

*******

*******

981/11

767 006

*******

*******

 

 

*******

*******

981/13

582 553

*******

*******

981/14

554 686

*******

*******

981/15

699 329

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-035150/2015

Zpět na začátek usnesení