Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1.

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/34/2015
Číslo materiálu: 14.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle této tabulky:

 

 

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Nučická

1831

40

1831/3

1+1

1 225 000

1 675 000

*******

*******

Nučická

1830

38

1830/08

3+1

1 770 000

2 707 558

*******

*******

Nučická

1830

38

1830/09

2+1

1 451 000

2 366 111

VÝBĚR REALITY, s. r. o.

256 76 377

Průběžná

1824

59

1824/06

3+1

1 790 000

2 923 524

*******

*******

Průběžná

1827

65

1827/4

3+1

1 755 000

2 840 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

 

Průběžná

1827

65

1827/5

2+1

1 376 000

2 468 666

*******

*******

Slovinská

765

15

765/02

1+1

841 000

1 210 000

*******

*******

Vršovická

800

47

800/12

1+1

1 326 000

1 986 100

*******

*******

Vršovická

776

41

776/30

1+1

1 335 000

1 715 000

*******

*******

Vršovická

776

41

776/36

1+0

1 100 000

1 755 000

*******

*******

Vršovická

699

74

699/01

3+1

1 723 000

2 543 110

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Vršovická

699

74

699/02

2+1

1 781 000

2 211 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 76 377

Vršovická

800

47

800/07

1+1

1 017 000

1 930 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 5. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-027499/2015

Zpět na začátek usnesení