Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 271 v k. ú. Záběhlice družstvu Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ 911, IČ 630 81 121

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/33/2015
Číslo materiálu: 13.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)    prodej pozemků v k. ú. Záběhlice, parc. č.:

- 2078/7 zastavěná část pozemku

- 2078/8 zastavěná část pozemku

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2557-88/2007 pozemků parc. č.:

- 2078/473 ostatní plocha

- 2078/476 ostatní plocha

družstvu Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ 911, IČ: 630 81 121, za celkovou kupní cenu 836 260,- Kč

 

b)    uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Záběhlice, parc. č.:

- 2078/7 zastavěná část pozemku

- 2078/8 zastavěná část pozemku

a dle geometrického oddělovacího plánu č. 2557-88/2007 pozemku parc. č. 2078/473 ostatní plocha družstvu Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ 911, IČ: 630 81 121, za celkovou kupní cenu 721 260,- Kč

 

 

c)  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemku v k. ú. Záběhlice, dle geometrického oddělovacího plánu č. 2557-88/2007 pozemku parc. č. 2078/473 ostatní plocha, družstvu Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ  911, IČ: 630 81 121, za celkovou kupní cenu 115 000,- Kč

 

 

 

- 2 -

 

 

 

II.    ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. informovat družstvo Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ 911, IČ: 630 81 121 o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                             Termín: 31. 5. 2015

 

1.2. předložit družstvu Bytové družstvu HVOZDÍKOVÁ 911, IČ: 630 81 121, návrh kupní smlouvy a návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků dle bodu I. a) – c) tohoto usnesení

                                                                                             Termín: 31. 7. 2015

 

1.3. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu I. b) – c) tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10- 021655/2015

Zpět na začátek usnesení