Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/31/2015
Číslo materiálu: 13.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

a)  prodej pozemků v k. ú. Vršovice, parc. č. 1327/2 zastavěná část pozemku a 1327/1 zastavěná část pozemku družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039, za celkovou kupní cenu 968 320,- Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku v k. ú. Vršovice, parc. č. 1327/2 zastavěná část pozemku družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039, za celkovou kupní cenu 95 200,- Kč

 

c)  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemku v k. ú. Vršovice, parc. č. 1327/1 zastavěná část pozemku družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039, za celkovou kupní cenu 873 120,- Kč

 

II.    ukládá

         1.   Radě MČ Praha 10

1.1. informovat družstvo Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039 o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                             Termín: 31. 5. 2015

 

1.2. předložit družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ: 257 29 039, návrh kupní smlouvy a návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků dle bodu I. a) – c) tohoto usnesení

                                                                                             Termín: 31. 7. 2015

 

- 2 -

 

 

 

1.3. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu I. b) – c) tohoto usnesení

                                                                                             Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10- 021541/2015

Zpět na začátek usnesení