Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh odkupu spoluvlastnických podílů na nemovitosti domu č. p. 658, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1019/2 a 1019/12, Mrštíkova ul. č. o. 39, k. ú. Strašnice, od spoluvlastníků

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/30/2015
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

koupi spoluvlastnických podílů na nemovitosti domu č. p. 658, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1019/2 a 1019/12, Mrštíkova ul. č. o. 39, k. ú. Strašnice, od spoluvlastníků za ceny dle následující tabulky:

            

 

Spoluvlastník

Podíl

Cena spoluvlastnického podílu

*******

1/384

37 054,69 Kč

*******

1/24

592 875,00 Kč

*******

1/24

592 875,00 Kč

*******

1/24

592 875,00 Kč

*******

1/384

37 054,69 Kč

*******

1/384

37 054,69 Kč

*******

1/384

37 054,69 Kč

*******

7/96

1 037 531,25 Kč

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

II.    ukládá

                        1. Radě MČ Praha 10

1.1.uzavřít  kupní smlouvy na koupi spoluvlastnických podílů na nemovitosti domu č. p. 658, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1019/2 a 1019/12, Mrštíkova ul. č. o. 39, k. ú. Strašnice, od spoluvlastníků ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                                Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

  Předkladatel:  doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:     P10-022530/2015 

Zpět na začátek usnesení