Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 8. 10. 2014 do 3. 11. 2014

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/29/2015
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
    1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny dle této tabulky:

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle PV

Poslední využití

Podlaží

plocha v m2

Kupující

Datum narození/IČ

Odhadní cena v Kč

Kupní cena v Kč

Holandská

1050/48

k. ú. Vršovice

 

1050/25

 

objekt ve dvoře,

kancelář

 

1. NP

 

 

44

 

*******

18. 5. 1984

595 040

1 211 000

Průběžná

1826/63

k. ú. Strašnice

1826/14

prodejna vín

1. NP

74

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ V PRAZE, s.r.o.

279 27 083

1 736 420

1 738 000

Slovinská

765/15

k. ú. Vršovice

765/25

sklad

1. PP

24

Czech Business Properties, s.r.o.

247 00 614

184 730

251 001

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Taškentská

1416/2

k. ú. Vršovice

1416/31

klubovna

1. NP

73,1

Czech Business Properties, s.r.o.

247 00 614

1 195 910

1 201 033

 

 

   

II. ukládá

       1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím uchazečům k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 3. 8. 2015

 

1.2.    uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 2. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-022594/2015

Zpět na začátek usnesení