Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/19/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1281, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3 a 1, rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/24/2015
Číslo materiálu: 7.14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/19/2013 ze dne 16. 12. 2013 v bodě I.

 

II.  schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1281, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

*******

*******

1281/01

1 037 295

*******

*******

1281/03

789 950

*******

*******

 

 

*******

*******

1281/04

1 037 295

*******

*******

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

1281/05

578 865

*******

*******

 

 

*******

*******

1281/06

789 950

*******

*******

1281/07

1 037 295

*******

*******

 

 

*******

*******

1281/08

578 865

*******

*******

 

 

*******

*******

1281/09

789 950

*******

*******

1281/10

1 037 295

*******

*******

1281/11

578 865

*******

*******

1281/12

789 950

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-021595/2015

Zpět na začátek usnesení