Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/20/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/25/2015
Číslo materiálu: 7.15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/20/2014 ze dne 8. 9. 2014 v bodě  II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, Praha 10, v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

1862/01

999 936,-  

*******

*******

-

-

*******

*******

1861/02

705 734,-  

 

- 2 -

 

 

*******

*******

1861/03

514 752,-  

*******

*******

-

-

*******

*******

1861/04

763 526,-  

*******

*******

1861/05

883 008,-  

*******

*******

1861/07

521 069,-  

*******

*******

-

-

*******

*******

1861/09

883 008,-  

*******

*******

1861/10

705 734,-  

*******

*******

1861/11

521 069,-  

*******

*******

1861/12

763 526,-  

*******

*******

1861/13

883 008,-  

*******

*******

1861/14

705 734,-  

*******

*******

-

-

*******

*******

1861/15

521 069,-  

*******

*******

-

-

*******

*******

1861/16

763 526,-  

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-013053/2015

Zpět na začátek usnesení