Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/17/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/23/2015
Číslo materiálu: 7.13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení č. 20/17/2013 ZMČ Praha 10 ze dne 16. 12. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10, v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

Cena za podíl na pozemcích parc. č. 1509/1, 1505, 1504/1, 1504/2,

1503/1

Celkem kupní cena BJ včetně podílu na pozemcích

*******

*******

1200/01

1 203 843  

      44 487   

1 248 330   

*******

*******

1200/02

1 336 484  

      49 389   

1 385 873   

*******

*******

 

 

 

             

*******

*******

1200/05

1 020 832  

      37 724   

1 058 556   

*******

*******

 

 

 

 

*******

*******

1200/06

1 212 238  

      44 798   

1 257 036   

*******

*******

1200/07

1 019 153  

      37 662   

1 056 815   

*******

*******

1200/08

1 032 585  

      38 159   

1 070 744   

*******

*******

1200/09

1 212 238  

      44 798   

1 257 036   

*******

*******

1200/10

1 017 474  

      37 600   

1 055 074   

*******

*******

 

 

 

 

*******

*******

1200/11

1 046 017

38 655

1 084 672

*******

*******

1200/12

1 213 917  

      44 860   

1 258 777   

*******

*******

1200/13

1 027 548  

      37 972   

1 065 520   

*******

*******

 

 

 

 

*******

*******

1200/14

1 039 301  

      38 407   

1 077 708   

*******

*******

1200/15

1 178 658  

      43 557   

1 222 215   

*******

*******

 

 

 

 

 

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-001858/2015

Zpět na začátek usnesení