Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/11/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/22/2015
Číslo materiálu: 7.12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/11/2013 ze dne 16. 12. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

1008/01

582 036

*******

*******

1008/02

586 833

*******

*******

1008/03

642 798

*******

*******

1008/04

634 803

*******

*******

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

1008/05

697 164

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/06

615 615

*******

*******

1008/07

754 728

*******

*******

1008/08

677 976

*******

*******

1008/09

733 941

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/10

719 550

*******

*******

1008/11

415 740

*******

*******

1008/12

615 615

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/13

754 728

*******

*******

1008/14

677 976

*******

*******

1008/15

733 941

*******

*******

1008/16

719 550

*******

*******

1008/17

415 740

*******

*******

1008/18

666 783

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/19

754 728

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/20

708 357

*******

*******

1008/22

746 733

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/24

666 783

*******

*******

1008/26

708 357

*******

*******

1008/27

773 916

*******

*******

1008/28

746 733

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-001273/2015

Zpět na začátek usnesení