Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/14/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/21/2015
Číslo materiálu: 7.11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení č. 19/14/2013 ZMČ Praha 10 ze dne 23. 9. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

*******

*******

667/01

608 020,-

*******

*******

667/02

649 026,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/03

649 026,-

*******

*******

667/04

599 536,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/05

629 230,-

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

667/06

718 312,-

*******

*******

667/08

629 230,-

*******

*******

667/09

629 230,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/10

718 312,-

*******

*******

667/11

733 159,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/12

629 230,-

*******

*******

667/13

629 230,-

*******

*******

667/14

718 312,-

*******

*******

667/15

718 312,-

*******

*******

667/16

629 230,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/17

629 230,-

*******

*******

667/18

1 429 554,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/19

622 160,-

*******

*******

667/20

1 300 880,-

*******

*******

-

-

*******

*******

667/22

632 058,-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:   P10-002532/2015

Zpět na začátek usnesení