Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/63/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/20/2015
Číslo materiálu: 7.10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/63/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě I.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

422/01

1 079 496

*******

 

 

*******

*******

422/02

880 968

*******

*******

*******

422/03

1 005 203

*******

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

422/04

442 190

*******

*******

422/05

702 758

*******

*******

*******

422/06

913 694

*******

 

 

*******

*******

422/07

1 033 742

*******

*******

422/08

442 190

*******

*******

422/09

702 758

*******

*******

422/10

913 694

*******

*******

422/11

1 033 742

*******

*******

422/12

442 190

*******

*******

422/13

702 758

*******

*******

422/14

913 694

*******

*******

422/15

1 033 742

*******

*******

422/16

442 190

*******

*******

422/17

702 758

*******

*******

422/18

913 694

*******

*******

422/20

434 280

*******

*******

422/21

694 848

*******

*******

422/22

905 784

*******

*******

422/23

1 025 831

 

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-004168/2015

Zpět na začátek usnesení