Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/58/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/19/2015
Číslo materiálu: 7.9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

 část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/58/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

1253/01

894 903

*******

*******

1253/02

733 011

*******

*******

1253/03

1 089 773

*******

*******

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

1253/04

722 518

*******

*******

1253/05

914 390

*******

*******

1253/06

975 849

*******

*******

1253/07

1 089 773

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/08

722 518

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/09

914 390

*******

*******

1253/10

975 849

*******

*******

1253/11

1 089 773

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/12

722 518

*******

*******

1253/13

914 390

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/14

975 849

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/15

1 089 773

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/16

722 518

*******

*******

1253/17

914 390

*******

*******

1253/18

975 849

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/19

1 089 773

*******

*******

 

 

*******

*******

1253/20

722 518

*******

*******

1253/21

914 390

*******

*******

 

 

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-003142/2015

Zpět na začátek usnesení