Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na nepřiznání dočasných slev z nájmu bytů

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 839

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

dočasnou slevu z nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP/9/35,37,38/2021 ze dne 13. 10. 2021

Vel. bytu

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

nesouhlasí poskytnout dočasnou slevu

2+1

*****

Ruská 225/4, Praha 10

*****

nesouhlasí poskytnout dočasnou slevu

1+1

*****

Vršovická 1229/25, Praha 10

*****

nesouhlasí poskytnout dočasnou slevu

2+1

*****

U Roháčových kasáren 1332/28, Praha 10

 

II.  ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   informovat nájemce o nepřiznání dočasných slev z nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-415444/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10