Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 835

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby dle § 2291 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Nájemce

Č. bytu

podlaží

Vel. bytu

Adresa bytu

*****

*****

1+1

U Nových vil 1349/27

Praha 10 - Strašnice

 

II.  ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   podepsat výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-445368/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10