Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/7/2021
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

  udělení čestného občanství městské části Praha 10 Janu Kotěrovi in memoriam

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10                                                                                                                             

1.1. zajistit předání ocenění příbuzným pana Jana Kotěry, kterému bylo čestné občanství městské části Praha 10 uděleno in memoriam

 

Termín: 30. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:    P10-291525/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10