Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11.

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/6/2021
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 11., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 11., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 11., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice / Katastrální území

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Bulharská/ Vršovice

619

8

619/19

16,20

352 200

1 170 000

*******

*******

2

Na Míčánkách/ Vršovice

481

5

481/12

12,00

420 000

420 000

OR Real Estate, s. r. o.

087 50 718

 

 

- 2 -

 

3

Saratovská/ Strašnice

517

19

517/18

26,40

1 584 000

2 064 000

OR Real Estate, s. r. o

087 50 718

4

Záběhlická/ Záběhlice

1749

39

1749/22

65,30

2 034 750

2 345 857

OR Real Estate, s. r. o 

087 50 718

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. b.) tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-274041/2021

Zpět na začátek usnesení