Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na souhlas s Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství zřízených MČ Praha 10

Datum přijetí: 20.9.2021
Číslo usnesení: 25/8/2021
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

znění Dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám dle přílohy č. 1 předloženého materiálu u příspěvkových organizací:

 

- Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace

- Mateřská škola, Praha 10, Vladivostocká 1034/8, příspěvková organizace

- Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace

- Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace

- Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace

- Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace

- Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace

- Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

- Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

 

  1. ukládá

1.  R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

                                                                                                               Termín: 30. 9. 2021

 

 

- 2 -

 

 

                               2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit distribuci Dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám konkrétním školám

 

                                                                                              Termín: 1. 10. 2021

 

2.2.             zajistit zveřejnění Dodatků č. 1 zřizovacích listin v Ústředním věstníku České republiky, a to oznámením Ústřednímu věstníku České republiky

      

Termín: 4. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-312142/2021

Zpět na začátek usnesení