Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na období 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 Městskou částí Praha 10

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 463

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na období 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 Městskou částí Praha 10 v rámci přenesené působnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         doprava a inženýrské sítě; životní prostředí

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Daníček, ved. ODO

Číslo tisku:      P10-239799/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10