Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu programu 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 464

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. stanovuje

návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-203248/2021

 

Zpět na začátek usnesení