Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí

Datum přijetí: 1.6.2021
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 462

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

mezipoložkový přesun rozpočtu z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí:

 

a)snížení

Snížení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikovaná rezerva

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

   

- 116

 

Snížení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikovaná rezerva - Náhrada škody

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

   

- 1 120

 

b)zvýšení

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Poskytnuté náhrady

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5192

 

 

+ 1 120

 

 

- 2 -

 

 

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Zaplacené sankce a odstupné

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5191

 

 

+ 116

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2021

 

2. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽR

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2021 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; životní prostředí

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Bc. Pecánek, ved. OŽR

Na vědomí:     OEK

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽR

Číslo tisku:      P10-231015/2021

Zpět na začátek usnesení