Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/15/2018
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

záměr komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.   ve spolupráci s Výborem pro strategické investice Zastupitelstva MČ Praha 10 zajistit rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, schváleného dle bodu II. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2018

 

1.2.   průběžně informovat Výbor pro strategické investice Zastupitelstva MČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, schváleného dle bodu II. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2018

 

 

 

 

- 2 -

 

 

1.3.   informovat ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, schváleného dle bodu II. tohoto usnesení

Termín 30. 9. 2018

 

2. Výboru pro strategické investice Zastupitelstva MČ Praha 10

2.1. poskytnout Radě MČ Praha 10 plnou součinnost při rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, schváleného dle bodu II. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 30. 6. 2018

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-002629/2018Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10