Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/2, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/16/2018
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uplatnění předkupního práva k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 4389/2,  k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10, a to:

  • koupi budovy bez č. p./č. e., způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 4389/2, k. ú. Strašnice, ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě městské části Praha 10, od pana *******, datum narození *******, bytem *******, za kupní cenu 19 000 Kč
  • nebo v případě neúspěšného uplatnění předchozího postupu soudní vymáhání předkupního práva k předmětné nemovitosti vůči shora jmenovanému případně i vůči dalším osobám a nabytí předmětné nemovitosti na základě soudního rozsudku

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uplatnění předkupní práva dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                     Kontrolní termín: 31. 5. 2018

 

 

 

 

 

      

- 2 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-013648/2018

 

Zpět na začátek usnesení