Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/19/2017
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)    poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  1. poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  2. poskytnutí stipendia a uzavření související Smlouvy o poskytování stipendia, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1.    Ing. Novákovi, starostovi

1.1.    podepsat smlouvy o poskytování stipendia na studium dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 17. 10. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-075716/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10